Alumni

Page
2005's Graduates
 • Zhen-Wei Zhang
 • Qing-Yan Zhong
 • Jia-Cheng Gao
 • Xing-Hong Guo
2006's Graduates
 • Jay Huang
 • Wen-Kai Li
2007's Graduates
 • Kun-Min Hong
 • Zhi-Chen Chen
 • Wei-Jie Liao
 • Kun-Lin Cai
 • Zhi-Xian Hong
 • Jing-Yuan Shi
2008's Graduates
 • Zhi-Wai You
 • Bing-Cheng Yu
2009's Graduates
 • Zhi-Hong Ye
 • Zhi-Yan Zhang
 • Zhao-Yuan Lin
 • Zhi-Yuan Wang
 • Xuan-Yu Huang
 • Wei-Lun Teng
2010's Graduates
 • Hung-Lung Huang
 • Tai-Hua Hu
 • Kai-Jie You
 • Kelly Kuo
2011's Graduates
 • Yue-Sheng Chen
 • Xiong-Yi Yang
 • Sheng-Hui Xu.
2012's Graduate
 • Jia-Cheng Ceng
2013's Graduates
 • Kiest Yan
 • Ding-Jie Huang
 • Alexis Li
 • Johnny Wang
 • Nick Lin
 • Jean Liao
 • Pinky Yang
 • Steven Zheng
 • Jeffrey Halim Setiawan
2014's Graduate
 • CC Tung
 • Fa Furion
 • Scott Chen
 • Jason Chen
 • Pin-Yan Chou
2015's Graduate
 • Shih-Lin Chen
 • Jason Pao
2016's Graduate
 • Hsin-An Chen
 • Jan-De Ho
 • Chi-Feng Chiang
 • jia-ming chang
 • Komang Oka Saputra